Przelewy międzybankowe – sesjaelixir.pl

Powinno się powiedzieć, że dzisiaj nasza elektronika zupełnie się zmieniła, zmieniły się także nasze sposoby płatności. Dzisiaj bardzo dużo osób posiada karty płatnicze, debetowe czy kredytowe , a dodatkowo bankowe konta internetowe. Jest to dla nas zwyczajnie wygodne, bo ani jedna osoba dzisiaj nie woli być zależny od innych zewnętrznych sytuacji. Jeszcze kiedyś, ażeby stworzyć przelew należało wypełnić druczek, iść z nim na pocztę albo do banku, stanąć w kolejce , a ponadto dokonać wpłaty. Taki przelew w większości wypadków dochodził do adresata po kilku dniach. Wszystko to trwało bardzo długo. Dzisiaj w sieci można to zrobić bardzo szybko. Wystarczy w dowolnym miejscu i dowolnym czasie zalogować się na swoje konto, wybrać adresata, kwotę , a dodatkowo dokonać przelewu. Wymiana między bankami jest bardzo szybka i wówczas w niedługim czasie pieniądze są już na innym koncie. Głównie jest to możliwe dzięki sesjaelixir.pl. Elixir to skrót od Elektronicznej Izby Rozliczeniowej oraz dodatkowo samego systemu rozliczeń przelewów międzybankowych. W tym systemie banki wymieniają się informacjami na zagadnienie zaprojektowanych przez kontrahentów przelewów. Takie informacje przechodzą do innego banku, w którym księguje się odpowiednie kwoty na kontach kontrahentów. Tutaj natomiast banki nie przelewają między sobą pieniędzy dlatego jest to takie szybkie i w krótkim czasie pieniądze przechodzą z jednego konta na drugie. Dopiero po jakimś czasie banki sumują przelewane kwoty i wówczas następuje transakcja gotówkowa.